Gezonde Kinderopvang

Informatie over achtergronden en uitgangspunten bij de aanpak Gezonde Kinderopvang.

Gezondekinderopvang.nl

Gezondekinderopvang.nl is een website van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), gemaakt in samenwerking met partners. Op deze site ondersteunen we managers en (staf)medewerkers die werken in de kinderopvang (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang). Dat doen we onder andere met de aanpak Gezonde Kinderopvang. Deze helpt kinderopvangorganisaties om planmatig en structureel te werken aan de gezonde leefstijl van jonge kinderen. Deze aanpak is in lijn met de Gezonde School-aanpak

Afdrukken:

Via printer