Actualiteit informatie

De redactie streeft ernaar om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle geboden informatie en/of data te allen tijde actueel is.

Aan de totstandkoming van de inhoud van Gezondekinderopvang.nl is uiterste zorg besteed. Desondanks kunnen er fouten voorkomen. Wij stellen het op prijs wanneer u eventuele onjuistheden aan ons doorgeeft via gezondekinderopvang@rivm.nl.

(Her)gebruik van tekst

De teksten op de website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding.

Links naar andere websites

Op Gezondekinderopvang.nl vindt u vele verwijzingen naar websites en documenten van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de betrouwbaarheid van deze websites of documenten ligt bij de makers daarvan.

Toegankelijkheid

Om de informatie op de websites van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor iedereen gemakkelijk vindbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken passen we onder meer de zogeheten webrichtlijnen toe. Deze zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Het kan voorkomen dat een PDF niet volledig aan de webrichtlijnen voldoet. Kunt u de inhoud van een document niet lezen, neem dan contact met ons op via gezondekinderopvang@rivm.nl. Vermeld in dit bericht om welk document het gaat en uw contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met u op om te kijken hoe we het document voor u toegankelijk kunnen maken.