Gezondekinderopvang.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van Gezondekinderopvang.nl. Ze dienen niet, en worden niet gebruikt, om u als persoon te identificeren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van Gezondekinderopvang.nl. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website Veiliginternetten.nl.

Webstatistieken

Gezondekinderopvang.nl maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van Gezondekinderopvang.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het adres van uw internetprovider
  • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
  • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Welke pagina's u heeft bezocht

Gezondekinderopvang.nl gebruikt het programma Piwik Pro om statistieken over het sitegebruik te verzamelen met behulp van de volgende cookies:

Cookies webstatistieken

Basisgegevens

Doel

_pk_id

Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?

_pk_ses

Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?

_pk_ref

Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. www.gezondekinderopvang.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. www.gezondekinderopvang.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.