Even voorstellen...

Petra Domhof | ambassadeur Gezonde Kinderopvang

Vestigingsmanager kinderopvang Humankind

Gemeente Aalten

Ik ben ambassadeur Gezonde Kinderopvang omdat…

… we binnen de kinderopvang ertoe kunnen doen: ik gun alle kinderen een gezonde start. Als pedagogisch professionals hebben we een voorbeeldfunctie. Veel medewerkers onderschatten hun rol. Ik zet me graag in voor meer bewustzijn creëren bij medewerkers.  

Hoe ik concreet werk aan Gezonde Kinderopvang

Begin 2023 deed ik de train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang. In de afgelopen tijd schoolde ik collega’s en heb ik ‘een gezonde start voor kinderen’ in het team op de agenda gezet. Al veel van onze medewerkers volgden de scholing van Gezonde Kinderopvang. Samen zetten zij zich graag in de kinderen een gezonde start te geven. 

Elk jaar besteden we specifieke aandacht aan één of twee thema’s van Gezonde Kinderopvang. Ons voedingsbeleid is grondig aangepast en met regelmaat evalueren wij dit beleid. Veel leefstijlthema’s verwerken we in de dagelijkse activiteiten. Humankind heeft een afdeling Fit&Fun, zij komen wekelijks met een speciaal sportprogramma naar ons toe voor alle groepen. We hebben aandacht voor een groene buitenomgeving, zo hebben we een klimboom. Met ouders gaan we het gesprek aan om kinderen meer risicovol spel aan te bieden. Begin 2024 hielden we een ouderavond rond Gezonde Kinderopvang over het thema slapen. Daarin ontvingen ouders adviezen. Van ouders hoorden we dat zij die thuis direct met succes hebben toegepast.   

Je kunt mij mailen

Als je advies wilt over hoe je in je organisatie aan de slag gaat met Gezonde Kinderopvang. Ik denk graag met je mee. Ik werk bij een grote organisatie met meerdere locaties en veel medewerkers. Hoe krijg je die allemaal mee?

Ik kan je ook adviseren hoe je een gezonder voedingsbeleid implementeert. 

Mail Petra Domhof

Mijn passie is... 

Natuurlijk bewegen. Bij een gezonde start denk ik naast voeding ook aan bewegen en buiten. Kinderen gaan daar heel gemakkelijk in mee. We kunnen hen veel aanleren en daar draag ik graag aan bij.

 

Meer weten?

Petra is één van onze ambassadeurs. Kijk voor haar collega’s en voor algemene informatie bij Ambassadeurs Gezonde Kinderopvang.