Even voorstellen...

Mary Opperman | ambassadeur Gezonde Kinderopvang 

Beleidsadviseur pedagogiek en kwaliteit / trainer

Wasko Kinderopvang 

Papendrecht

Ik ben ambassadeur Gezonde Kinderopvang omdat...

... je elk kind een gezond lichaam en een gezonde geest gunt. En juist als pedagogisch professionals in de kinderopvang spelen we een belangrijke rol om kinderen gezonde gedragspatronen aan te leren, waar ze hun leven lang profijt van hebben. Vanuit mijn expertise heb ik hier veel affiniteit mee en ik voel het als mijn roeping hierover kennis te blijven uitwisselen. 

Hoe ik concreet werk aan Gezonde Kinderopvang

Leuke, gezonde en toekomstgerichte kinderopvang bieden, dat is de missie van Wasko Kinderopvang. Dit is al heel lang verweven in ons dna. In 2022 ben ik opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang, nadat eerder al collega’s van mij dit leertraject volgden.

In het beleid van Wasko Kinderopvang komen de thema's van Gezonde Kinderopvang aan bod. En op basis van relevante ontwikkelingen passen we dat regelmatig aan. Werken aan Gezonde Kinderopvang staat regelmatig op de agenda op alle niveaus in de organisatie. Zowel bij directie, management, leidinggevenden als coaches, waarvan de meeste ook coach Gezonde Kinderopvang zijn. Via inspirerende sessies zorgen we samen voor draagvlak, betrokkenheid en dat we het goede voorbeeld geven. Onze organisatie is sterk in de deskundigheidsbevordering van medewerkers en hen coachen de verworven kennis toe te passen.  

Daarnaast hebben wij het eerste beweeg-kinderdagverblijf opgestart, naast onze verschillende sport-bso’s. De vitaliteit van medewerkers krijgt bij ons veel aandacht. Ook zorgen we op een laagdrempelige en inspirerende manier dat onze locaties voldoen aan de randvoorwaarden  om Gezonde Kinderopvang te bieden.

Je kunt mij mailen

Als je wilt weten hoe je de directie en het management betrekt bij werken aan Gezonde Kinderopvang. Verder voor alles rond de leefstijlthema’s voeding, bewegen, zonbescherming en rond de doelgroep bso. Maar raadpleeg me ook over trainingen op maat maken en voor inspiratie voor activerende werkvormen tijdens overleggen. 

Mail Mary Opperman

Mijn passie is...

… aandacht voor participatie en inclusie van kinderen en gezinnen die niet vanzelfsprekend kunnen profiteren van regulier aanbod. Zo richtte ik de eerste bso op in het speciaal basisonderwijs.

 

Meer weten?

Mary is één van onze ambassadeurs. Kijk voor haar collega’s en voor algemene informatie bij Ambassadeurs Gezonde Kinderopvang.