Aanpak

De aanpak Gezonde Kinderopvang geeft u inzicht in de concrete stappen die nodig zijn om gezonde leefstijl écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. 

 

Planmatig aan de slag met Gezonde Kinderopvang

De aanpak werkt volgens een kwaliteitscyclus. Door deze regelmatig te doorlopen, vergroot u de kans op gezondheidswinst bij kinderen. Zo'n cyclus besteedt aandacht aan:  

  • Voorbereiden: een organisatieprofiel maken en thema’s kiezen.
  • Uitvoeren: integraal werken aan gezondheidsthema’s op vier pijlers.
  • Evalueren: resultaten en effecten meten.
  • Succesfactoren: de juiste voorwaarden creëren, zoals draagvlak en inzet van mensen en middelen.  
Voorbereiden, uitvoeren, evalueren en succesfactoren Uitvoeren Voorbereiden Evalueren Succesfactoren

Afdrukken:

Via printer