Als er draagvlak is, krijg je meer voor elkaar. Betrek ouders, medewerkers en partijen uit de omgeving, vanaf het begin zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van Gezonde Kinderopvang. Draagvlak zorgt ervoor dat jullie plan ook hun plan wordt. 

Misschien is er al veel draagvlak om aan Gezonde Kinderopvang te werken of weet je als geen ander hoe je hiervoor kunt zorgen. Wanneer dit nog niet het geval is, lees je hier allerlei tips. Je start vaak met informeren en interesseren. Daarna wil je mensen laten meedenken en meedoen. Als er eenmaal draagvlak is, is het van belang om dit in stand te houden. Het onderscheid tussen deze ‘niveaus’ is in de praktijk vaak niet zo scherp te maken, het vloeit in elkaar over. 

Vertel betrokkenen over Gezonde Kinderopvang en interesseer hen voor jouw ideeën:

 • Zorg voor een beknopte en concrete omschrijving.
  • Besteed aandacht aan de voordelen voor elke partner. Zoek de win-win.
  • Leef je in de ander in. Welke argumenten spreken hen aan?
  • Welke raakvlakken zijn er met bestaande activiteiten of doelen?
  • Beschrijf sprekende voorbeelden.
 • Begin met 1-op-1 gesprekken en vraag om feedback op je ideeën.
  • Ontdek welke argumenten de ander kan hebben om mee te doen. Soms zijn deze zakelijk, maar vaak persoonlijk (plezier in de samenwerking, nieuwe expertise, een interessant netwerk etc.).
  • Negatieve reacties kunnen benut worden om de plannen te verbeteren.
  • Denk in termen van belangen en niet in standpunten.
 • Vertel over de plannen in een teamvergadering, bijeenkomst van de oudercommissie of bestuursoverleg en vraag deelnemers om reactie.  
  • Benoem duidelijk de meerwaarde voor alle betrokken partijen.
  • Leg verbanden met wat er al in de organisatie gebeurt en hoe het past in het beleid.
  • Illustreer je verhaal met voorbeelden die je kunt vinden op deze site. Of laat iemand die ervaring heeft met de aanpak hierover vertellen. 
  • Verzamel de reacties en koppel terug wat er met de reacties gebeurt. 

De aanpak Gezonde Kinderopvang werkt pas echt als het team, de ouders, en partijen uit de omgeving meedenken en meewerken. Betrek mensen die je hebt geïnformeerd en geïnteresseerd in het proces:

 • Laat de ander meedenken over doelen, invullingen en oplossingen. Timmer het plan niet van te voren dicht.
 • Bied de mogelijkheid om later aan te haken; niet iedereen kan of wil direct meedoen.
 • Doe al het werk niet alleen, maar vorm een groep en verdeel de taken. Zo worden anderen mede-eigenaar.
foto Marja Schmitz

Artikel 'Het belang van draagvlak'

Werken aan Gezonde Kinderopvang is leuker en makkelijker als je dit samen met anderen doet. Betrek ouders, medewerkers, management en partijen uit de omgeving er vanaf het begin zoveel mogelijk bij. Benieuwd hoe je draagvlak kunt creëren? Coach Gezonde Kinderopvang en kinderopvangdirecteur Marja Schmitz vertelt hoe ze dit doen bij Hoi Pipeloi. Lees ons artikel op KinderopvangTotaal.nl

Voorbeeld KMN Kind & Co

KMN Kind & Co biedt dagelijks een beweegactiviteit aan op hun locaties. Kinderen spelen elke dag buiten en ze eten zo gezond mogelijk. Wat zijn leerervaringen en welke resultaten werden geboekt?

Clustermanager Carla Schriek vertelt: ‘Geef medewerkers, ouders en kinderen de tijd om te wennen. Neem ze mee in elke nieuwe stap. Veranderen kost tijd. Maar als het lukt, heb je ook echt wat.’ Lees verder

In stand houden van het draagvlak

Blijf aandacht schenken aan draagvlak wanneer de aanpak Gezonde Kinderopvang in jouw organisatie is ingevoerd. Informeer regelmatig alle betrokkenen, ook als het project al een tijdje loopt.

 • Stel jezelf regelmatig de vraag: staat iedereen er nog achter?
 • Focus op dat wat goed gaat en versterk dat.
 • Vier successen en laat de anderen delen in de eer.
 • Communiceer en kies steeds een passende vorm.
 • Evalueer en ga aan de slag met de inzichten.

Lees verder bij ouders, medewerkers, partijen uit de omgeving voor meer specifieke informatie en tips over het creëren van draagvlak.

Kijk ook eens bij: