Waarom aandacht voor groen

Icoon groen

De groene kinderopvang zit in de lift. En terecht. Contact met natuur is van grote waarde voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Contact met natuur draagt ook bij aan verantwoordelijkheidsbesef voor natuur en milieu. Dit is belangrijk gezien de kwetsbaarheid van de natuurlijke systemen op aarde en de toenemende bedreigingen ervan. Daarnaast is de mens onderdeel van de voedselkringloop en daarbij afhankelijk van de natuur. Kinderen in de bso betrekken bij duurzame voedselproductie is daarom belangrijk. 

De argumenten op een rij:

 • Tweederde van de Nederlandse kinderen groeit op in een stedelijke omgeving.
 • Kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving hebben meer kans op psychische problemen, zoals paniekaanvallen en depressie. 
 • Kinderen die opgroeien in een groene omgeving hebben minder kans op obesitas, diabetes II en astma.
 • 65 procent de Nederlandse jongeren maakt zich zorgen over het verdwijnen van de natuur.
 • Contact met natuur geeft kinderen de kans er een band mee op te bouwen.
 • Kinderen die in een moestuin werken eten meer groente en fruit. 
 • Ouders kiezen vaker voor een gespecialiseerde bso, waaronder de bso’s die zich profileren met natuur of als groene bso.

De bso heeft een pedagogische en maatschappelijke opdracht. Zorg voor veilig en gezond opgroeien van kinderen en ondernemen met oog voor duurzaamheid komen er bij elkaar. Aandacht voor groen is dan ook werken aan een hoge kwaliteit kinderopvang. 

Voorbeeld natuur bso Natureluur

Natureluur in de bosrijke omgeving van het Limburgse Haelen en Heythuysen biedt kinderopvang aan voor peuters (2-4 jaar) en voor schoolkinderen (4-12 jaar). Groen en natuur zijn het uitgangspunt vanwege het positieve effect op kinderen. Zo stimuleren buitenactiviteiten de emotionele ontwikkeling en motoriek van kinderen. En vergroten ze hun zelfredzaamheid: kinderen leren problemen op te lossen en de natuur goed in te schatten.

Laat je inspireren door wat Aukje Vlaanderen, coach Gezonde Kinderopvang, vertelt over natuur en groen in haar buitenschoolse opvang.

Een goede tuin

Een goede tuin bestaat uit plekken die kinderen uitdagen tot activiteiten. Een heuvel, een speelvijver met water en zand, een natuurvijver, een bloemenborder, klimbomen, verstopbosjes, bessenstruiken/fruitbomen, een moestuintje. Bij een goed ontwerp zijn al die plekken duidelijk herkenbaar en van elkaar gescheiden, maar tegelijkertijd in een integraal plan op elkaar afgestemd. Routes en voldoende variatie vormen de basis van een goed tuinplan.

Een moestuin hoort er bij

Leg een moestuin aan of begin met een vierkante meter tuin. Zo maak je het kweken van voedsel onderdeel van het dagelijks leven van kinderen. Geef kinderen zoveel mogelijk zelf de regie op de moestuin. Zorg dat ze successen behalen maar laat kinderen ook leren dat teleurstellingen erbij horen. Bereid eten met producten van eigen oogst!
Hulp bij de moestuin nodig? IVN heeft moestuincoaches in huis. Smakelijke moestuinen zijn met relatief weinig werk al gauw een succes in de opvang.

Aanvaardbare risico’s

Kinderen spelen in hun spel met risico’s. Ze verkennen daarmee hun eigen grenzen en de eigenschappen van de wereld waarin ze leven. Dit spelen met risico’s is noodzakelijk voor een evenwichtige ontwikkeling. De volwassenen zijn er om de grenzen aan te geven en te bewaken. Leer kinderen in de bso omgaan met risico’s, maar bepaal met elkaar welke aanvaardbaar zijn en welke niet. Kees Both, groene pedagoog, pleit voor natuurbeleving bij kinderen: in bomen klimmen, hutten bouwen, met water en zand spelen. Een boek over de dilemma’s bij het spelen is Wat mag, wat kan?, geschreven door Marianne de Valck (2010).

Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar beschrijft een aantal thematische bso’s, waaronder de natuur-bso. Daarbij staan suggesties voor pedagogische middelen.

Aan de slag met groen op 4 pijlers

Uit onderzoek weten we dat het effectief is wanneer je activiteiten uitvoert op de volgende pijlers:

 • beleid, 
 • ontwikkelen, 
 • omgeving,   
 • signaleren.

Aan welke activiteiten je kunt denken lees je hieronder. Kijk voor achtergronden over de pijlers bij Wat is Gezonde Kinderopvang

Beleid inhoud

Veranker het werken aan een groene bso vanuit jullie visie en missie in het organisatiebeleid: 

 • Pedagogisch beleid: wat betekent het voor de ontwikkeling en het begeleiden van kinderen?
 • Personeelsbeleid: wat betekent het voor de motivatie, kennis en vaardigheden van het personeel?
 • Communicatiebeleid: hoe weten we van elkaar wat we willen en doen?
 • Huisvestingsbeleid: welke maatregelen zijn nodig voor een duurzaam gebouw, een natuurlijke speelplaats en een moestuin?
 • Investeringsbeleid: wat betekent dat voor ons budget of voor acties naar vrijwilligers?
 • Natuurbeleid: hoe groen maken we onze organisatie en wat zijn de speerpunten.
 • Duurzaamheidsbeleid: hoe verduurzamen we onze organisatie?

Aandachtspunten bij het ontwikkelen van natuurbeleid: 

 • Formuleer met iedereen uit de organisatie een breed gedragen visie op natuurbeleving.
 • Werk aan een natuurminnende houding bij pedagogisch medewerkers.
 • ​Zorg ervoor dat het thema regelmatig op de agenda komt.
 • Betrek ouders bij het thema natuur. Spelen in het groen, vies worden en een moestuin horen erbij.

Aandachtspunten bij het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid:

 • Maak een duurzaamheidsscan van de organisatie en bepaal verbeterpunten.
 • Energiebesparing, zuinig omgaan met water, afvalbeperking.
 • Beperken van vervoersstromen, meer vervoer per fiets.
 • Aandacht voor gezonde en duurzame voeding.
 • Hergebruik van materiaal. 

Ontwikkelen inhoud

 • De natuur draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Naast dat de motorische ontwikkeling gestimuleerd wordt, hebben natuuractiviteiten ook een positief effect op de zintuiglijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De natuur daagt uit en is tegelijkertijd rustgevend. Op bijvoorbeeld overprikkelde kinderen heeft de natuur een positief effect. Door aandacht voor de natuur raken kinderen er meer bij betrokken.
 • Werken in een moestuin betekent successen halen: oogsten van groente en fruit is altijd een feest. Maar werken in de moestuin betekent ook leren omgaan met teleurstellingen: verdroogde plantjes, vraat door insecten. Dit samenspel draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen.
 • Een groene buitenruimte zelf biedt al veel aanknopingspunten voor natuuractiviteiten. Daarnaast kan je beschikbare natuurbelevingsprogramma’s met activiteiten voor jonge kinderen gebruiken. Kijk bijvoorbeeld op Groengelinkt.nl. Lokale organisaties en verenigingen zijn vaak bereid om een activiteit te verzorgen. 
 • Het landelijk expertisecentrum voor groene kinderopvang IVN ondersteunt de kinderopvang met trainingen en workshops voor medewerkers en managers. Daarnaast organiseert IVN jaarlijks een landelijke conferentie Kind & Natuur. Deelnemers kunnen zich een dag lang inspireren om nog meer te halen uit groene kinderopvang.
 • IVN organiseert ook regionale excursies langs inspirerende voorbeelden van groene en duurzame kinderopvang. 
 • Als je mee doet met landelijke IVN-campagnes zoals ModderDag en Warme Truiendag benadruk je het belang van de natuur.  

Omgeving inhoud

 • Een natuurlijke speelplek en een duurzaam gebouw vormen de ideale setting. Maak gebruik van kennis van ouders en medewerkers om stappen in de goede richting te zetten.
 • Werk je samen met een school? Ga dan in overleg over een grijs plein aanpassen. Ga voor kleine veranderingen: een moestuinbak, een insectenhotel.
 • Investeer in materialen die kinderen stimuleren om actief de natuur te ontdekken, zoals loeppotjes, zoekkaarten, schepnetten, terrariumbakken, microscoop.
 • In de buurt van de bso is vaak meer natuur te vinden dan je denkt: een parkje, een dierenweide, een buurtmoestuin et cetera. Het vraagt wat van de organisatie om op pad te gaan, maar het betaalt zich terug in natuurervaringen bij de kinderen.
 • Ga na welke organisaties in de buurt een rol kunnen en willen vervullen bij natuureducatie: de lokale bijenvereniging, de visclub, het groenbeheer, de lokale afdeling van IVN en Groei en Bloei, de (kinder)boerderij.
 • Steeds meer basisscholen hebben een moestuin waarin de kinderen onder schooltijd werken. Bedenk en spreek af hoe de bso in de vakantietijd de moestuin onder haar hoede kan nemen.

Signaleren inhoud

 • De groene buitenruimte is heel geschikt om het (spel)gedrag van kinderen te observeren.
 • Werk met het principe ‘aanvaardbaar risico’. Dit geeft kinderen de kans grenzen te verkennen en te leren omgaan met risico’s binnen de veiligheidsmarges die de bso bepaalt.
 • Beschrijf de risico’s van het spelen in de natuur, zoals bij: klimmen in bomen, spelen met water (en vuur), werken met gereedschap en ‘lastige’ planten. Beschrijf ook hoe je met de risico’s omgaat. Bijvoorbeeld: ‘We leren de kinderen lastige planten als brandnetels te onderscheiden van eetbare wilde planten zoals madeliefjes’.
 • Werk met diploma’s voor kinderen die bepaalde technieken en vaardigheden beheersen (zoals gebruik van een zakmes of zaag en verantwoord vuur maken) en observeer en noteer het gedrag. Evalueer dit regelmatig met collega’s en kinderen.

Stimuleringsbijdrage Lekker naar Buiten!

Ben jij coach Gezonde Kinderopvang en wilt je aan de slag met gezonde en duurzame voeding? Regelmatig kun je een bijdrage aanvragen (maximaal €500) voor een leuke activiteit met de kinderen. Kijk voor meer informatie op Eengezondestart.nl.  

Op zoek naar inspiratie?

Bekijk het filmpje van Kinderopvang De Tivoli. Kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt, en ze zaaien, wieden, oogsten en koken. 

Voorbeeld bso De Wolvenbende van SKAR Arnhem

Uitvalsbasis voor bso De Wolvenbende is een scoutinggebouw in het bos aan de rand van Arnhem. Kinderen brengen daar het grootste deel van de tijd in de natuur door. De pedagogisch medewerkers zijn getraind en gecoacht. Zij maken daardoor optimaal gebruik van de mogelijkheden van de locatie en kunnen de kinderen op een veilige en verantwoorde manier begeleiden.

‘Kinderen van onze bso zoeken vaak naar beestjes: kikkers, salamanders, insecten. Wij hebben geleerd welke materialen hen uitdagen en zorgen dat ze die tot hun beschikking hebben: schepnetten, verzamelbakken, emmers et cetera’. 
Mark Baas | pedagogisch medewerker 

Meer informatie

Ondersteuning nodig?