Gezonde Kinderopvang heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op deze verordening en wet.

Hoe gaat Gezonde Kinderopvang om met jouw persoonsgegevens?

Gezonde Kinderopvang gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten of verstrekt. Heb je je bijvoorbeeld opgegeven voor een onderzoek, dan gebruikt Gezonde Kinderopvang jouw gegevens alleen voor dat onderzoek. Wil je je aanmelden voor een bijeenkomst of een folder ontvangen, dan worden jouw gegevens alleen daarvoor gebruikt.

Gezonde Kinderopvang bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Persoonsgegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Vanwege de betrokkenheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bij Gezonde Kinderopvang, werken we volgens het privacybeleid van het RIVM.

Vragen?

Heb je vragen over hoe Gezonde Kinderopvang omgaat met jouw persoonsgegevens of hoe Gezonde Kinderopvang jouw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op:

Per e-mail: AVG-RIVM@rivm.nl
Per telefoon: 030-274 91 11
Per post: RIVM, T.a.v. AVG, Antwoordnummer 3270, 3720 VB Bilthoven