Organisaties die werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang werken op een planmatige manier structureel en integraal aan gezondheid. Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen. 

Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor ouders, medewerkers, kinderopvangorganisatie en de maatschappij.  

Artikel 2021 Stefanie Verrijp

Voordelen op lange termijn

Voor Stefanie Verrijp, directeur Kinderopvang Kivido, is werken aan Gezonde Kinderopvang geen marketingstunt. ‘We doen het niet om ons te profileren en klanten te scoren, maar omdat we erachter staan. Mijn tip voor collega's: denk aan de voordelen op lange termijn. Het levert bewustzijn rondom een gezonde levenstijl én gezondheidswinst op bij je team, de kinderen en ouders. Maak de stappen klein en behapbaar, iedere  stap in de goede richting is een goede stap.’

Lees het hele interview met Stefanie Verrijp op KinderopvangTotaal.nl

Voor kinderen

 • Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen een goede gezondheid hebben en waarderen het wanneer de kinderopvangorganisatie hier aandacht aan besteedt.
 • Ouders worden betrokken bij gezondheidsthema’s binnen de kinderopvangorganisatie.
 • De kinderopvangorganisatie is een laagdrempelige vraagbaak om gezondheidsonderwerpen rond kinderen te bespreken.
 • Ouders die thuis een gezonde leefstijl hanteren, zien dit nu ook ondersteund op de kinderopvang.
 • Gezonde Kinderopvang kan ouders inspireren ook thuis een gezondere leefstijl te hanteren.
 • Gezonde Kinderopvang geeft aansluiting op Gezonde School in het primair onderwijs. Daarmee ontstaat er een doorgaande leerlijn rondom gezond opgroeien.

 • De aanpak Gezonde Kinderopvang helpt planmatig te werken aan gezondheid en gezonde leefstijl.
 • De aanpak Gezonde Kinderopvang biedt handvatten gezondheidsactiviteiten in te passen in bestaande programma’s.
 • De aanpak helpt om (verdere) invulling te geven aan pedagogische thema’s.
 • De aanpak helpt om meer kwaliteit rond gezondheid te bieden.
 • De aanpak biedt handvatten om een deel van de wettelijke taken rondom gezondheid in te vullen.
 • De aanpak stimuleert medewerkers kennis en vaardigheden te ontwikkelen over gezonde leefstijl die zij ook privé kunnen toepassen. 

 • Een gezonde leefstijl voor iedereen is een maatschappelijke opgave. De aanpak Gezonde Kinderopvang biedt handvatten om daar actief aan bij te dragen.
 • De aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl biedt de organisatie de kans zich te profileren.
 • De aanpak versterkt de gedachte dat ouders en kinderopvangorganisatie partners zijn in de opvoeding van het kind en dat zij een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.
 • De aanpak helpt om een duidelijke visie op gezondheid en gezonde leefstijl te formuleren en in het beleid op te nemen.
 • De aanpak helpt samenhang te brengen in de activiteiten rondom gezondheid en gezonde leefstijl en deze structureel in te bedden.
 • De aanpak helpt om meer kwaliteit rond gezondheid te bieden.