Kindje ligt met knuffel


De pijler ontwikkelen gaat over kennis vergroten, vaardigheden aanleren en een positieve houding over gezondheid en een gezonde leefstijl bevorderen bij kinderen en medewerkers. Binnen de gekozen gezondheidsthema’s kiest jullie organisatie specifieke activiteiten voor medewerkers en/of de kinderen. 
 

Gezondheid en leefstijl kinderen

Het ‘gewenste’ gedrag het ‘gewone’ gedrag laten zijn, daar richt deze pijler zich op. Je kiest het gewenste gedrag bij het vastgestelde doel. Wanneer je wilt werken aan gezond gewicht kies je bijvoorbeeld voor:

  • Voldoende bewegen,
  • Gezond eten en drinken zoals fruit en water, en
  • Beperken van ongezond eten en drinken zoals snoeptraktaties en gezoete dranken.  

Voor jullie keuze kun je gebruikmaken van de activiteitenoverzichten 0-4 jaar en 4-12 jaar op Loketgezondleven.nl. De activiteiten bestaan uit een of meerdere onderdelen die je vaak eenvoudig kunt inplannen in (dag)programma’s. Zo laat je kinderen (spelenderwijs) een gezonde leefstijl ervaren. 

Voorbeeld Ontwikkelen: Een Gezonde Start

Jongetje met pakje melk

Om medewerkers in de kinderopvang te ondersteunen de kinderen een gezonde leefstijl aan te leren, ontwikkelden het Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport & Bewegen, VeiligheidNL, Pharos, Nederlands Jeugdinstituut en TNO de scholing Een Gezonde Start. Deze gaat over interactievaardigheden toepassen op leefstijlthema’s als eten, bewegen, gewicht en veiligheid in de interactie met kinderen en communicatie daarover met ouders. De scholing begint met reflectie van de deelnemers op de eigen leefstijl, zij zijn immers het voorbeeld voor de kinderen, en wat de eigen organisatie op gebied van gezonde leefstijl al doet.

Gezondheid en leefstijl medewerkers

Bij het aanleren van gezond gedrag bij jonge kinderen hebben pedagogisch medewerkers in de kinderopvang een belangrijke voorbeeldrol. Daarom is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun eigen (on)gezonde gedrag en weten wat een gezonde leefstijl inhoudt. In deze pijler gaat het om kennis vergroten en vaardigheden aanleren. Maar ook over een positieve houding en een gezonde leefstijl ontwikkelen of behouden. 

Je kunt activiteiten organiseren waarmee de medewerkers zich verder ontwikkelen op dit gebied. Bijvoorbeeld gericht op kennis en vaardigheden die nodig zijn om de gezonde ontwikkeling van kinderen te bevorderen en/of de gezondheid of gezonde leefstijl van de medewerkers zelf.

Je kunt jullie medewerkers (laten) trainen of scholen. Bijvoorbeeld met Een Gezonde Start (zie voorbeeld Ontwikkelen hierboven).

Een mogelijkheid om de gezondheid van medewerkers zelf te stimuleren is bijvoorbeeld hen faciliteren met een fittest en sporten (gratis of tegen gereduceerd tarief). 

Voorbeeld Samen Sporten: Kindercentrum Petito's

Renate Aarts | (zorg)coördinator:

"Elke week bieden we het personeel, op het kindercentrum en meteen na werktijd, een sportles aan. Dit is op vrijwillige basis. Ook het managementteam sport mee. Men werkt aan coördinatie, snelheid, uithoudingsvermogen, conditie en kracht. Samen sporten verbindt, is goed voor de sfeer en productiviteit en past bij gezonde leefstijl. Een win-win situatie voor personeel en werkgever."

Kijk ook eens bij