Broertjes


Wanneer je weet met welke gezondheidsthema’s jullie organisatie aan de slag gaat, is het van belang dat medewerkers hierop ook actief gaan waarnemen. Het gaat dan om vragen als: doen we in de praktijk wat we hebben afgesproken en doen we de goede dingen? Het actief signaleren leg je vast in werkafspraken. Deze aandachtspunten bestaan naast de taken die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

Observeren

Observeren behoort tot de kern van werken met jonge kinderen. Pedagogisch medewerkers observeren het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Deze informatie benut je ook voor de (dagelijkse) gesprekken met ouders en de overdracht van kinderen. 

Signaleren en in actie komen

Signalen gaan niet alleen over zorgsituaties rond een individueel kind. Zo kunnen medewerkers bij het observeren aandacht schenken aan het thema voeding. En dan bijvoorbeeld opmerken dat een deel van de kinderen onbekend is met gangbare gezonde etenswaren. Of dat kinderen weinig plezier beleven aan eten. Vervolgens kan de organisatie bewust kiezen voor een activiteit die hieraan aandacht schenkt. 

Door te observeren, ontwikkelen pedagogisch medewerkers een beeld van de gezondheid en gezonde leefstijl van het kind en de groep. Voor situaties die extra zorg vereisen heeft elke organisatie protocollen conform wet- en regelgeving. 
 

Kijk ook eens bij: