Jongetje op glijbaan


Een Gezonde Kinderopvangorganisatie heeft oog voor een gezonde en veilige omgeving. Dat betekent dat de fysieke en sociale omgeving zo is ingericht dat kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen en medewerkers gezond kunnen werken. Meer specifiek betekent dit dat zowel de fysieke als de sociale omgeving stimulerend, veilig en uitdagend is voor de kinderen en medewerkers. 
 

Fysieke omgeving

Kinderopvangorganisaties moeten op grond van de Wet kinderopvang en het Bouwbesluit (zie Gezonde Kinderopvang en wetgeving) voldoen aan allerlei eisen rond hygiëne, veiligheid, binnen- en buitenklimaat, kwaliteit- en bouwvoorschriften. Ook het pedagogisch kader geeft handvatten voor de inrichting van buiten- en binnenruimtes. Vaak is hierbij ook rekening gehouden met gezondheid. 

De aanpak Gezonde Kinderopvang biedt handvatten hoe je de fysieke omgeving zo inricht dat die bijdraagt aan de gezondheid of gezonde leefstijl van kinderen en/of medewerkers. Daarbij houdt de aanpak rekening met bestaande wettelijke eisen. Specifiek is er aandacht voor groen in de omgeving. Groen draagt bij aan gezondheid en een schone en groene omgeving nodigt uit en helpt om te komen tot gezond gedrag. 

Voorbeeld: gezonde voedingsmiddelen

Om het gezonde voedingsbeleid te borgen werkt Stichting Kinderopvang Zwijndrecht op alle locaties met een voorgedrukte bestellijst met gezonde voedingsmiddelen. Dit helpt de medewerkers ook daadwerkelijk de gezonde keuze te maken. 

Sociale omgeving

De sociale omgeving binnen de kinderopvang bestaat voornamelijk uit pedagogisch medewerkers en kinderen. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers de behoeften van kinderen aan bewegen en ontdekken stimuleren. 

De sociale omgeving van de kinderopvang blijft niet beperkt tot medewerkers en kinderen. Ook ouders en samenwerkingspartijen zoals gemeenten, scholen en buurtnetwerken zijn onderdeel van de omgeving. Betrek ouders actief bij Gezonde Kinderopvang en werk bijvoorbeeld samen met een lokale judoverenging voor tuimelcursussen voor de kinderen.

Kijk ook eens bij: