Baby poetst tanden

 
 

Om duurzaam te werken aan gezondheid en gezonde leefstijl is het van belang hier structureel aandacht aan te schenken. Het hoort onderdeel uit te (gaan) maken van hoe je dagelijks denkt en werkt. Daarom is het belangrijk de aandacht hiervoor te vertalen naar beleid. Daarin staat wat je doet op de andere drie pijlers: ontwikkeling, omgeving en signaleren.

Beleid Gezonde Kinderopvang ontwikkelen

Beleid gericht op een Gezonde Kinderopvang maakt bij voorkeur deel uit van bestaande beleidsplannen. Je hoeft dus geen apart beleidsplan te schrijven.
 

"Borg de thema’s in bestaande structuren. Wij laten het thema bewegen terugkomen op elk teamoverleg, in elke nieuwsbrief, op de foto’s die we delen met ouders, enzovoort."

Carla Schriek | clustermanager Kindercentra Midden Nederland Kind & Co
 

Schenk bijvoorbeeld aandacht aan:

•    Welke gezondheidsthema’s jij kiest en waarom.
•    Welke doelen je nastreeft op de gekozen gezondheidsthema’s.
•    Hoe je de pijlers binnen de thema’s invult.
•    Welke gezondheidsactiviteiten jij uitvoert en waarom.
•    Welke bijscholing en ondersteuning pedagogisch medewerkers krijgen.
•    Met welke organisaties je samenwerkt
Bij de uitwerking van de gezondheidsthema’s lees je hoe (pedagogisch) medewerkers invulling kunnen geven aan de pijlers binnen de dagopvang (0-4 jaar) en bso (4-12 jaar).

Voorbeeld: gezonde leefstijl in beleid

Kinderopvang Humanitas schenkt in hun pedagogisch beleidsplan aandacht aan gezonde leefstijl. Zij kiezen specifiek voor gezonde voeding en bewegen. 
 

Gezonde leefstijl

Bewegen gebeurt natuurlijk niet alleen buiten, maar ook binnen. Dansen of peutergym, Pietengym of hindernisparcours in de gang: het zijn activiteiten die peuters helpen om aan hun dagelijkse portie beweging te komen. Baby's krijgen alle ruimte in de grondbox en daarbuiten (kruiptunnel en klimplateau) en kunnen vanaf de eerste dag in het kinderdagverblijf hun bewegingsdrag lekker uitleven. 

Naast genoeg bewegen zijn ook voldoende slaap en gezond eten en drinken factoren die bijdragen aan de gezondheid. Voor de tijd dat kinderen bij ons zijn, nemen we onze verantwoordelijkheid en zorgen we voor gezonde voeding. Fruit en groente staan standaard op het menu en we leren de kinderen dat water een prima dorstlesser is. Dit (en meer) hebben we vastgelegd in ons voedingsplan. In de procedure Eten en drinken hebben we de pedagosiche aanpak tijdens de eet- en drinkmomenten beschreven en staat ook ons (gezond) traktatiebeleid. We beseffen dat kinderen wanneer ze gezond opgroeien, meer kans hebben op een goede gezondheid later in hun leven. Daar dragen we graag aan bij. 

Kijk ook eens bij: