Thumbnail


 Rondom de kinderopvangorganisatie zijn verschillende instellingen actief die met kinderen te maken hebben. Denk aan de gemeente, het primair onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, wijkteams, de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst , het Centrum voor Jeugd en Gezin, sportserviceorganisaties, maar ook sportverenigingen en culturele instellingen.

Bij welke organisaties uit uw omgeving u draagvlak wilt creëren, hangt samen met de gestelde doelen en gekozen thema’s. Voor tips leest u de algemene informatie over draagvlak creëren.