[body]

Thumbnail


De eerste verantwoordelijkheid voor de gezondheid van het kind ligt bij ouders. Het is daarom belangrijk om ouders te informeren over, interesseren voor en betrekken bij Gezonde Kinderopvang. Ouders en de kinderopvangorganisatie kunnen elkaar aanvullen en versterken. Een Gezonde Kinderopvangorganisatie streeft ernaar dat zij en de ouders elkaar als partners zien bij een gezonde opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

  Tips: draagvlak creëren bij ouders

  De algemene informatie over draagvlak creëren geldt ook voor ouders. Daarnaast kunt u de volgende tips toepassen: 

  • Informeer en betrek de oudercommissie.
   • Doe dit tijdig.
   • Laat hen het idee bespreken en erop reageren.
   • Betrek de oudercommissie bij de verdere uitwerking van het plan.
  • Besteed aandacht aan Gezonde Kinderopvang op website, informatieboekjes, flyers etc.
  • Vraag actief naar wat voor ouders belangrijk is en laat hen dit beargumenteren.
  • Wees creatief en benut bestaande contactmomenten met ouders om aandacht te schenken aan activiteiten of ontwikkelingen rond Gezonde Kinderopvang. Bijvoorbeeld bij halen en brengen, tijdens oudergesprekken of ouderavonden.
  Thumbnail

  Voorbeeld Sam Sammie

  Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda van Kinderdagverblijf & bso Sam Sammie. Zo namen ze ouders stap-voor-stap mee in het nieuwe voedingsbeleid. ‘Dat hielp,’ vertelt coach Gezonde Kinderopvang Diana Kon: ‘de meeste ouders reageerden erg enthousiast.’ Lees verder