Thumbnail


De aanpak Gezonde Kinderopvang werkt alleen als medewerkers er achter staan. Het is belangrijk dat medewerkers de meerwaarde van de aanpak onderschrijven, weten wat van hen verwacht wordt en plezier beleven aan de activiteiten. En erop vertrouwen dat zij die kunnen uitvoeren, dus over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.

Tips: draagvlak creëren bij medewerkers

De algemene informatie over draagvlak creëren geldt ook voor medewerkers. Daarnaast kunt u de volgende tips toepassen:

  • Geef concreet aan wat Gezonde Kinderopvang voor medewerkers betekent.
  • Benoem wat pedagogisch medewerkers al doen en zoek aansluiting bij bestaande activiteiten.
  • Of laat pedagogisch medewerkers samen bedenken wat ze al doen rondom Gezonde Kinderopvang en hoe nieuwe activiteiten daarbij kunnen aansluiten.
  • Geef pedagogisch medewerkers de tijd om te reageren. Verdedig uw plan niet, laat het liever aanvullen.
  • Zorg voor heel concrete voorbeelden die direct raken aan het werk van de medewerkers.
  • Geef een voorbeeld van een succes dat dankzij de aanpak (bij een andere organisatie) is bereikt en welke rol pedagogisch medewerkers daarbij hadden.
  • Vraag pedagogisch medewerkers wat zij nodig hebben om de aanpak goed in te vullen en ga na hoe je hen hierin kunt faciliteren.
  • Zorg dat pedagogisch medewerkers de mogelijkheid hebben hun ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
  • Zorg voor ondersteuning bij de invoering van de aanpak Gezonde Kinderopvang. Bijvoorbeeld door een coördinator of een werkgroep aan te stellen. Deze kan pedagogisch medewerkers helpen en zorgen voor voldoende aansluiting bij de dagelijkse werkzaamheden.

Voorbeeld: draagvlak door 'eigenaarschap'

"We willen als organisatie dagelijks bewust aandacht besteden aan beweegactiviteiten. Vervolgens hebben de medewerkers een plan gemaakt. Het feit dat we nu activiteiten uitvoeren die ze zélf bedacht hebben, helpt enorm. Er is niet alleen draagvlak maar ook een gevoel van ‘eigenaarschap’."

Carla Schriek | clustermanager Kindercentra Midden Nederland Kind & Co