Thumbnail


De meeste besturen zien geen bezwaar om met de aanpak Gezonde Kinderopvang te werken. Ze juichen het waarschijnlijk zelfs toe.

Een betrokken bestuur kan uw organisatie extra voordelen bieden. Denk hierbij aan:

  • Toegang tot relevante netwerken (lokaal, gemeente, pers). 
  • Toegang tot specifieke kennis en vaardigheden (communicatie, subsidies, etc). 
  • Extra denkkracht bij de ontwikkeling van de aanpak.

Tips: draagvlak creëren bij het bestuur

De algemene informatie over draagvlak creëren geldt ook voor het bestuur. Daarnaast kunt u de volgende tips toepassen:
 

  • Denk alvast na over welke investeringen de aanpak in tijd en middelen met zich meebrengt;
  • Informeer en betrek het bestuur ook tussentijds, door concreet te laten zien wat er gebeurt en wat dat oplevert;
  • Vraag het bestuur om advies of ondersteuning om extra budget te krijgen, bijvoorbeeld uit eigen middelen, via de gemeente of andere partijen;
  • Benut de expertise, het netwerk of aanzien van bestuursleden als u publiciteit zoekt voor uw inspanningen;
  • Laat uw bestuur het thema Gezonde Kinderopvang inbrengen op de Lokaal Educatieve Agenda (LEA), in het overleg tussen schoolbesturen, gemeente en andere partijen rondom onderwijs en opvoeding.